Sådan støtter du Veteran Oasen

Sidder du derude og tænker: “Hvordan kan jeg gøre mere for at støtte veteranerne?” – så læs videre her:

I Veteran Oasen tror vi på, at alle kan bidrage med et eller andet for at hjælpe hinanden. DU kan bidrage på mange måder. Har du lyst til støtte veteranerne via et støttemedlemsskab, så kig i menuen under indmelding.

Måske har du en virksomhed eller en butik, hvor du har lyst til at støtte via en rabataftale til veteraner, der kan fremvise veterankort.

Har du lyst til at donere penge, så kig i menuen under indsamling til Veteran Oasen.

Måske har du lyst til at lave et arrangement for veteraner eller donere billetter til en koncert el. lign. Der er mange måder, du kan støtte på.

Vil du gerne hjælpe? Så send en mail til veteranoasen@outlook.dk

Tak for din støtte!

Donation fra Nordjyske Bank

Vi siger mange tak til Nordjyske Bank, som velvilligt har doneret 10.000 kr. til Veteran Oasen.

Ved donationen skriver banken:

”Der er for os at se ingen tvivl om, at der er et reelt behov for at kunne tilbyde vores veteraner hjælp og støtte til at bearbejde deres oplevelser fra de forskellige udstationeringer. Vi synes derfor, at det er et prisværdigt initiativ, I har gang i. Dette bekræftes jo også af, at I er blevet nomineret til den Nordjyske Initiativpris. Et stort tillykke med det.

Vi synes endvidere, det er en god ide at betragte veteraner ”bredt” – altså også inddrage pårørende og veteraner fra Politiet, Beredskabsstyrelsen og forskellige hjælpeorganisationer. Held og lykke med det videre arbejde.”

Salgs- og Marketingschef, Palle Skyum.

Tusind tak for donationen!

Initiativpris og Oaseaftner…

Veteran Oasen er blandt de tre nominerede til NORDJYSKE Initiativpris – afgørelsen falder d. 15. marts, men vi er sikret kr. 10.000,- til foreningen for at være blandt finalisterne.

Meget snart vil vi tilbyde mulighed for at mødes, deltage i foredrag, mindre kurser og generel hygge på tirsdage i Godthåbsgades Skole i Nørresundby. Der er køkken, så vi kan mødes og lave mad, hvis det er det, vi har lyst til, der kan spilles kort, vi kan snakke – og vi kan få forskellige foredragsholdere til at komme og fortælle.

Emner til foredrag kunne være:

Siriruspatruljen – hvordan er det, at være på Grønland i to år – to mand og 12 hunde.

Stresshåndtering – hvad kan man selv gøre, når symptomerne melder sig på banen.

NLP – hvad er det, og hvordan kan det hjælpe mig?

Og mange andre emner…

Vi ses!

Hilsen formanden 🙂

Nordjysk sommerlejr for veteraner og pårørende juli 2016!

Sommerlejr for veteraner og pårørende i Nordjylland 5. – 10. juli!

Tranumstrand

Er du veteran, og har du lyst til at tage på en miniferie i det nordjyske sammen med din familie, så se her!

KFUM Soldaterhjem Hvorup, Veteranhjem Aalborg, De Blå Baretter Limfjorden og Veteran Oasen (Veterancafé Nord), er gået sammen om at afholde sommerlejr d. 5. – 10. juli 2016 for veteraner og familie i det nordjyske på Himmerlandsfondens Kursuscenter, Tranum Strand, Strandvejen 83, 9460 Brovst.

Vi sørger for kost og logi, du skal blot selv dække transportudgifterne. Skal du med offentlig transport, er der mulighed for afhentning på Aalborg Banegård på et tidspunkt, som angives senere.

Grov tidsplan (udflugter er frivillige):

 1. juli – ankomst indkvartering, hygge og afslapning
 2. juli – udflugt til Museumscenter Hanstholm og Nationalpark Thy
 3. juli – afslapning og hygge. Der kan arrangeres idræt, vandreture, strandtur og børneaktiviteter.
 4. juli – heldagstur til Skagen, Den Tilsandede Kirke, Grenen.
 5. juli – afslapning og kammeratskabsaften, børneaktiviteter.
 6. juli – afrejsedag.

Hvis du har lyst til at deltage skal du sende en mail til veterancafenord@outlook.dk senest d. 20. maj 2016, hvor du angiver:

Antal personer (voksne og børn u. 12 år)

En kort beskrivelse af, hvorfor det lige er dig og din familie, der skal med.

Behov for afhentning ved Aalborg Banegård.

 

Ved mange ansøgere, vil styringsgruppen for Veterancafé Nord prioritere iblandt ansøgerne, og deltagere får besked senest d. 3. juni 2016.

Generaforsamling i Veteran Oasen 2016

Generalforsamling i Veteran Oasen

Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby (LOF Nords lokaler)

For forplejningens skyld skal vi anmode om tilmelding på veteranoasen@outlook.dk, så vi har en idé om, hvor mange der kommer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

Klaus Klæstrup fra Aalborg Kaserner er foreslået af bestyrelsen.

 1. Valg af referent
 1. Valg af stemmetællere
 1. Årsberetning
 1. Godkendelse af regnskab, budget og kontingent.

Bestyrelsen foreslår, at der indføres et familiekontingent, som dækker veteran inkl. hele veteranens familie.

 1. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen. Forslag sendes til foreningens mailadresse, som fremgår af hjemmesiden.
 1. Valg til bestyrelse og suppleant.

På valg er:

Benny Schach Pedersen – modtager genvalg

Niels Kusk Christensen – modtager ikke genvalg

Jesper Svarre (suppleant) – modtager genvalg

 1. Valg af revisor og én revisorsuppleant

På valg er:

Henning Hoppe (revisor) – modtager ikke genvalg

Susanne Holmbo (revisorsuppleant) – modtager genvalg via skriftlig tilkendegivelse

 1. Eventuelt

Veterancafé Knivholt

Så er der lidt nyt omkring veterancaféen i Frederikshavn. I forlængelse af dette samarbejde mellem Knivholt Hovedgård, Frederikshavn Kommune og Veteran Oasen, er man gået igang med at undersøge om, der er mulighed for at ansætte en tværkommunal veterankoordinator, som de fire nordligste kommuner i regionen kan være fælles om! Fedt!

http://www.kanalfrederikshavn.dk/vis/nyhed/skal-kommunen-ansaette-en-veteran-koordinator/

Samarbejde er vejen frem!

Af Tina B. Kristensen, formand for Veteran Oasen 10. december 2015.

I det nordjyske sker der ting og sager på veteranområdet.

Her har en gruppe fra fire forskellige organisationer sat sig sammen for at diskutere mulighederne for samarbejde. De fire organisationer er KFUM Soldaterhjem Hvorup, Veteranhjem Aalborg, De Blå Baretter Limfjorden og Veteran Oasen.

Det nye samarbejde har indtil videre ført til, at der nu oprettes et fælles projekt, som kaldes Veterancafé Nord. Caféaftnerne afholdes på skift primært tre steder nemlig på KFUM Soldaterhjem Hvorup, Veteranhjem Aalborg og i Veteran Oasens lokaler hos LOF Nord på Godthåbsgades Skole i Nørresundby. Derudover kan enkeltstående arrangementer afholdes i De Blå Baretters lokale på Aalborg Kaserner.

Caféaftnerne afholdes i første omgang i en forsøgsperiode en gang om måneden, og den første aften afholdes på KFUM hjemmet d. 21. januar kl. 17 – 20. Arrangementerne er åbne for alle slags veteraner med pårørende. Soldater, politi, læger, sygeplejersker, nødhjælpschauffører m.fl., som måtte have været udsendt til konfliktområder.

Følg med på Facebookgruppen ”Veterancafé Nord” hvor de kommende arrangementer slås op.

Udover samarbejdet om caféen, arbejdes der også på at afholde en sommerlejr for veteraner og deres familie i det nordjyske i juli 2016.

”Vores formål er, at hjælpe og støtte så mange veteraner som muligt. Herudover tror vi på, at det nye samarbejde giver en større og bredere berøringsflade”

Indsamling

Veteran Oasen samler ind. Pengene skal primært gå til et købe ejendom, hvor der skal indrettes værested/socialøkonomisk virksomheder for veteraner og pårørende. Alt overskud går til veteranarbejdet, da foreningens formål er rent almennyttigt. Alle størrelser af donationer modtages med stor taknemlighed.

 

Indsamling til Veteran Oasen.
Indsamling til Veteran Oasen.