Temature i Vikingernes spor - I og omkring Nationalpark Mols Bjerge

Aktive friluftsoplevelser til veteranerne og deres pårørende, der kan understøtte det gode liv, understøtte livskvaliteten, den fysiske og mentale sundhed, forebygge ensomhed og bidrage til udviklingen af medborgerskab, demokrati og sunde fællesskaber.

  Marts - Kalø Slotsruin med naturformidling og historiefortælling. Herefter madlavning på bål i Danmarks Jægerforbunds bålhytte

  April - Guidet 10 km. vandretur i Nationalpark Mols Bjerge - Danmarks største runddysse Poskær Stenhus, Tinghulen og Trehøje. Historiefortælling for alle familiens medlemmer.

  Maj - ”Nak & Æd” arrangement, hvor vi finder urter, fanger fisk, plukker muslinger mv. og tilbereder vores mad over bål.

  Juni - Tur med forskellige ”sammenrystningsøvelser” for hele familien, i naturen. Løs opgaver sammen og vær sammen om gode oplevelser.

  August Primo - Spis naturen – Arrangement i vandkanten, hvor der findes mad, fortælles om strandens dyr og hvor der er rig mulighed for badning etc.

  August Ultimo - 5 km. vandretur på ”Draget” imellem Helgenæs og Mols, hvor vi hører historien om Vikingehavnen, Marsk Stig’s dige ”Dragsmur” og General Ryes skanser på stedet.

  September - 20. km vandretur i Nationalpark Mols Bjerge i hele den centrale del af Nationalparken med historie- og naturfortælling.

  Oktober - ”Heste og Vildt”, hvor vi prøver at ride på islandske heste. Vi pelser og parterer råvildt og tilbereder vores mad over bål.

  November Primo - ”Byvandring i ”Vikingernes Aarhus”. Vi ser stederne og hører historien om handelsbyen og vikingeflådebasen på Harald Blåtands tid.

  November Ultimo - Endagstur til Fregatten Jylland med rundvisning, historiefortælling og ”fri leg” på skibet. Op til 100 deltagere.

 

Alle aktiviteter- I samarbejde med en professionel tour guide