Formand:
Henrik Fenneberg, aktiv tjenestegørende seniorsergent ved Trænregimentet, 3 x veteran fra Balkan (UNPROFOR, SFOR og KFOR), Motorcykelentusiast, god til at svinge en motorsav, går på jagt.

Næstformand:
Benny Schach Pedersen, oversergent af reserven ved Air Transport Wing Aalborg, til daglig ansat ved DLG. Sejler bl.a. havkajak og kører mountainbike i fritiden.

Sekretær:
Morten Thyrrestrup, aktiv tjenestegørende seniorsergent ved Trænregimentet, veteran. Tidligere Kommandobefalingsmand i et sanitetskompagni, nu lærer på sergentskolen i Varde og vant til at have med mennesker at gøre i det daglige.

Kasserer:
Jan Bo Lilliendal, oversergent af reserven, hundetræner og IT konsulent. Veteran fra Bosnien.

Bestyrelsesmedlem:
Lars Schnoor Riisberg, tidligere soldat nu passioneret medlem af Aalborg Kaserners Veteran Panser- og Køretøjsforening (akvpk.dk). Klatreinstruktør.

Suppleanter:
Jesper Svarre, aktiv tjenestegørende oversergent ved Trænregimentet, udsendt på mindre ture til støtte under deployering og redeployering. Fritidslandmand med fokus på angus kvæg. Særdeles aktiv i regimentets idrætsforening.

René Nielsen, (yderligere tilgår)

Revisor: Bjarne Nielsen, selvstændig revisor

Revisorsuppleant: Susanne Holmbo, veteran