Hvad er Veteran Oasen?

Veteran Oasen er et projekt, som vi er nogle veteraner, der er gået sammen for at få iværksat.
Det handler bl.a. om, at vi vil skabe et værested for veteraner, hvor man kan bo, komme i dagtilbud eller bare besøge os engang imellem til en sludder.

Vores ønske er at tilbyde forskellige aktiviteter, som kan være med til at holde veteraner lidt igang, afstresse og give noget mening med tilværelsen, hvis det er det, man har brug for.

Vi vil gerne oprette frivilligt mentorkorps til hjælp og støtte for de veteraner, som har det dårligst eller lige har brug for en hånd i ny og næ samt et pårørendenetværk, hvor pårørende kan hente lidt hjælp til praktiske gøremål eller blot få en snak med ligesindede.
Siden her opdateres løbende efterhånden som projektet skrider frem.

Formål, idé og rammer

Formålet med projektet er at skabe et værested og bofællesskab for veteraner i Nordjylland. Stedet skal skabe en ramme om aktiv rekreation, som kan være med til at forøge veteraners modstandskraft og livskvalitet. Vi mener, at vi gennem samvær med andre, små sejre i hverdagen igennem aktiviteter og genopbygning af selvtilliden kan hjælpe flere veteraner med psykiske eftervirkninger tilbage til et ”normalt” liv.

Danmark har deltaget i mange og store internationale operationer i forbindelse med Danmarks aktive udenrigspolitik. De danske veteraner har ofte været udsendt mere end én gang til konfliktområder og antallet af veteraner, der lider af forskellige traumer efter hjemkomst er støt stigende, og der er godt tre gange så mange veteraner som ventet, der søger behandling i specialiserede tilbud.

Vores mission er derfor at skabe et frivilligt drevet værested og rehabiliteringscenter som supplement til de eksisterende tilbud. Idéen er at købe et mindre landbrug og oprette et værested, som kan anvendes til aflastning, mødested, aktivitetscenter for veteraner og deres pårørende samt til deciderede ressourceforløb i samarbejde med det offentlige.

Vi har allerede fået oprettet samarbejdsaftaler med 5 nordjyske kommuner: Jammerbugt, Frederikshavn, Aalborg, Mariagerfjord og Brønderslev-Dronninglund, som gerne vil visitere veteraner i ressourceforløb hos Veteran Oasen, når vi er etablerede..
Derudover ser vi et muligt samarbejde med Forsvarsministeriet, og Veteran Oasen havde d. 14. april 2015 foretræde for Forsvarsudvalget, hvor projektet blev fremlagt som et muligt pilotprojekt for resten af landet.

Der er dannet en forening, som hedder Veteran Oasen med en bestyrelse bestående af fem medlemmer, som er blandet af hæren, flyvevåbnet, pårørende og politi. Bestyrelsen arbejder som projektgruppe på etablering af kontakt til relevante samarbejdspartnere, fundraising og general markedsføring af projektet.

Veteran Oasens bestyrelse har sendt ansøgninger til fonde og søgt om midler til anskaffelse og oprettelse af værestedet. Derudover er der igangsat et indsamlingsarbejde, hvor vi forventer, at donationer fra virksomheder og privatpersoner vil kunne indbringe midler til driftsudgifter, indtil samarbejdsaftaler med jobcentrene er helt på plads, hvorefter der, via ressourceforløbene, medfølger tilskud, som vil være dækkende. Evt. overskud vil blive investeret med henblik på at fremtidssikre projektet.

Hvorfor startede vi projektet op?

946806_10151389907265388_865458367_n

Vi startede med at være to veteraner, der sad og talte om, hvad vi synes, at vi manglede i forhold til det at have PTSD.

De tanker jeg selv har gjort mig er følgende:

Jeg er selv veteran og har 6 missioner bag mig. SFOR 11 og 12, IRAK 5 samt ISAF 2, 3 og 6. Derudover arbejdede jeg som contractor i Afghanistan i næsten 2 år.
Da jeg selv gik ned med stress og depression i 2014 og begyndte at gå til psykolog, kom denne idé til mig under første seance med psykologen.

Jeg ved, hvordan jeg selv har det – og jeg kunne selv tænke mig at bo et fredeligt sted på landet – væk fra alting – og med de nærmeste naboer som andre veteraner, der ved, hvordan jeg har det. Og samtidig kunne jeg godt tænke mig at have nogle projekter, som får mig ud af min skal og gerne ud i naturen.

Så jeg tænkte, at jeg nok ikke er den eneste, der har det på denne måde… Og så begyndte en masse forskellige idéer at flyve rundt i hovedet.

Da vi derhjemme begyndte at diskutere disse idéer, så blev vi ret hurtigt enige om, at vi ville arbejde videre med dette.

Da jeg så følte, at jeg begyndte at få lidt overskud igen, efter min sygemelding var det på tide at gøre noget.

Vi mener, at hvis det vi selv har været igennem kan være nogen hjælp for andre på nogen måde – ja så har det ikke været forgæves.

Formand for Veteran Oasen, Tina B. Kristensen, seniorsergent og 6 x veteran.