Referat af Veteran Oasens generalforsamling 10. marts 2019

 1. Formanden bød velkommen.
 2. Kenny Rosenberg valgt som dirigent.
 3. Morten Schmidt Thyrrestrup valgt som referent.
 4. Tina B. Kristensen og Gijs Nordberg valgt som stemmetællere.
 5. Årsberetning fra formanden:

2018 har været et helt fantastisk år.

Vi har kørt veterancafe Yxengaard videre og lavet sommerlejr lige som vi plejer, og i lang tid så det ud til at det var sådan 2018 skulle gå.

Under sommerlejren blev jeg kontaktet af LOA i Nørresundby, de ville gerne lave et samarbejde med os om at renovere Trip. Det tog ikke lang tid før det projekt rullede, og langt hurtigere end jeg havde forestillet mig lå den i vandet og var sejlklar. Vi nåede desværre ikke rigtig at sejle så meget med den, inden den skulle ud af vandet igen. Mens Trip projektet kørte, blev jeg spurgt om knivkursus var noget, der kunne laves for veteraner. Det har vist sig at være en god ide, og der bliver arbejdet en del på diverse knive. Vi har besluttet at kurset fortsætter, så længe der er tilslutning til det. Gijs er den store trækkraft her.

Vi fik gennemført fiskekonkurrence i Serritslev fiskepark, her var tilslutningen ikke helt som forventet, da vejret faktisk var alt for godt til at fiske. Birk var den glade vært for dette arrangement.

I forlængelse af Trip projektet er vi 5 veteraner, der har gennemført den teoretiske del af duelighedstegn for sejlads.

I efteråret blev jeg kontaktet af SDK Kjærdsgaard pr mail, hvor de gav udtryk for, at de gerne ville støtte vores arbejde med og for veteranerne. Det lå mellem linjerne at jeg bare skulle sende konto nummer, så ville de sende pengene. Lidt fræk inviterede jeg mig selv til kaffe ude ved dem, og vi havde en god samtale, hvor jeg fortalte om ideerne og visionerne. SDK donerede efter mødet kr. 50.000,- til Veteran Oasen. Efter mødet gik der lidt tid med “business as usual”, så vendte SDK tilbage med en ejendom, vi måske kunne bruge. Lidt snak frem og tilbage og vi er endt med en aftale om, at vi kan opføre vores egen værested med værksted og mulighed for havebrug. De der er interesseret i detaljerne, kan se tegninger og skitser efter generalforsamlingen. (Deltagerne så skitser efter selv generalforsamlingen).

Vi har haft lidt afgang af medlemmer men også tilgang så medlems status er status quo mere eller mindre. Hvis vi tæller familiemedlemskaberne som flere medlemmer, er vi faktisk blevet lidt flere. Vi ønsker os dog gerne endnu flere.

Økonomisk går det som bekendt ganske godt, dette vil Jan Bo komme nærmere ind på.

 1. Godkendelse af regnskab og budget:

Der er et overskud fra sommerlejr 2018 på 25.000,00 De er deponeret ved KFUM og øremærket sommerlejr 2019.

Budget:

Der er ansøgninger ude ved vækstfonde for 330.000,00 til brug for værktøj ifm. Byggeri.

Regnskab og budget blev godkendt.

 1. Indkommende forslag:

NIL

 1. Valg til bestyrelse og suppleant:

Henrik Fenneberg (Formand) Genvalgt

Lars Riisberg (Menigt medlem) Genvalgt

Morten Schmidt Thyrrestrup (Sekretær) Genvalgt)

Bestyrelsen indstiller Gijs Nordberg som 1 suppleant. Valgt

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Bjarne Nielsen (Revisor) Genvalgt

Susanne Holmbo (Revisorsuppleant) Genvalgt

 1. Eventuelt:

Æresmedlemmer:

Æresmedlemmer af Veteran Oasen vil blive punkt til næste generalforsamling som vedtægts ændring. Bestyrelsen udarbejder krav/kriterier for udvælgelse af æresmedlemmer.

Langhus Yxengaard bliver behandlet efter at byggeri af værestedet er på plads.

Værested: Personel til byggeri.

Mulig støtte: A. Enggaard

Veterancafé Skive vil gerne støtte med byggeri. Kontakt Preben Sloth

Nyt værested for veteranerne

Drømmen om et værested for veteranerne i foreningen Veteran Oasen går nu i opfyldelse. Det sker som resultatet af et samarbejde mellem Veteran Oasen, ejeren af ejendommen i Kaas – hvor værestedet kommer til at ligge, Ejendomsselskabet S.D. Kjærsgaard ApS og Jammerbugt Kommune.

Veteraner fra Forsvaret, Politiet og sundhedsvæsenet, der har været udsendt på mission for Danmark, og som har bopæl i Nordjylland, har længe arbejdet på at finde et sted, hvor de kan mødes.

Den drøm går nu i opfyldelse, og kommer til at ligge på Gl. Brugsvej 11 i Kaas.

Det er lykkedes at få projektet realiseret gennem donationer fra S.D. Kjærsgaard Holding A/S, der afholder de løbende omkostninger til husleje og Ejendomsselskabet S.D. Kjærsgaard ApS, der investerer i materialer til det nye byggeri. Veteranerne står selv for nedtagningen af den gamle ruin, og opbygningen og indretningen af det planlagte værested. Jammerbugt Kommune bidrager i forhold til planloven og høring, ligesom kommunen står for miljøscreening af bygningerne, inden nedrivning. Det er også kommunen, der afholder udgifterne forbundet med at bortskaffe affaldet korrekt.

”Med et værested går vi sammen om at hjælpe flere veteraner med psykiske eftervirkninger tilbage til et ’normalt’ liv. Etableringen af værestedet bliver i sig selv et fælles projekt for veteranerne. Projektet kommer til at sikre og udbygge den samhørighed, der er i foreningen. Samtidig opnås et helt specielt tilhørsforhold og ejerskab til projektet, når veteranerne selv har været med til at bygge det”, fortæller Henrik Fenneberg, der er formand for Veteran Oasen.

Værestedet skal danne rammen om aktiv rekreation for veteranerne, og være med til at forhøje veteraners modstandskraft og livskvalitet. På værestedet vil aktiviteter og samvær med andre give veteranerne små sejre i hverdagen og genopbygger selvtilliden.

”Det er positivt og prisværdigt, at Veteran Oasen har stablet projektet på benene. Det ønsker vi som kommune at bakke op om. Med fælles hjælp fra ejeren af ejendommen i Kaas, hvor værestedet kommer til at ligge, Ejendomsselskabet S.D. Kjærsgaard ApS og Jammerbugt Kommune lykkedes det nu. Vi glæder os til at se det færdige resultat”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Det finansielle bidrag fra S.D. Kjærsgaard Holding A/S og Ejendomsselskabet S.D. Kjærsgaard ApS er en anerkendelse af veteranernes internationale indsats.

”I investorgruppen ønsker vi at vise veteranerne den størst mulige respekt og anerkendelse for den indsats, de har ydet for Danmark. Det er ofte med personlige gener til følge. Derfor betyder det meget, hvis vi kan bidrage til, at veteranerne får et sted, hvor de kan hjælpe hinanden med at hele de psykiske sår”, siger direktør og bestyrelsesmedlem af S.D. Kjærsgaard Holdning A/S Poul Kjærsgaard.

Generalforsamling

Generalforsamling i Veteran Oasen
Søndag d. 10 Marts 2019 kl. 14
KFUM Soldaterhjem, Høvejen 48, 9400 Nørresundby
For forplejningens skyld skal vi anmode om tilmelding på veteranoasen@outlook.dk, så vi har en idé om, hvor mange der kommer.

Dagsorden:
1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Valg af referent

5. Årsberetning

6. Godkendelse af regnskab 2018, budget og kontingent.
Bestyrelsen anbefaler fastholdelse af nuværende kontingent.

7. Indkommende forslag.
Forslag skal være foreningen i hænde senest 1 marts. Forslag sendes til veteranoasen@outlook.dk

8. Valg til bestyrelse og suppleant
På valg er:
Henrik Fenneberg (Formand) modtager genvalg
Lars Riisberg (menigt medlem) – modtager genvalg
Endvidere skal der vælges ny suppleant

9. Valg af revisor og én revisorsuppleant
På valg er:
Bjarne Nielsen (revisor) – modtager genvalg
Susanne Holmbo (revisorsuppleant) – modtager genvalg

10. Eventuelt.

Ny donation til Veteran Oasen

I forrige uge mødtes formanden med repræsentanter fra S.D. Kjærsgaard Holding A/S, det må siges at de har et stort hjerte for veteranerne.

Resultatet af mødet er en donation på ikke mindre end kr. 50.000,-

En donation i den størrelse betyder at vi virkelig kan lave aktiviteter for veteraner og bestyrelsen har allerede besluttet nogle aktiviteter. Vi er også modtagelige for input til andre aktiviteter.

Mere om det senere lige nu skal vi bare glæde os over denne venlighed og generøsitet, og vi siger mange tak til S.D. Kjærsgaard Holding A/S.

Regnskab for indsamling 2015-2016

Jf. love og bekendtgørelser om indsamling, skal regnskab for indsamlinger offentliggøres på foreningers hjemmeside, når regnskabet er afsluttet og godkendt af Indsamlingsnævnet. Da vi netop har modtaget besked om denne afslutning og godkendelse, så offentliggør vi hermed regnskabet.

Regnskabet findes her på Indsamlingsnævnets side under Veteran Oasen (IN nr.: 01037) – regnskab*

 

Generalforsamling i Veteran Oasen 2018

Torsdag d. 8 februar 2018 kl. 19

KFUM Soldaterhjem, Høvejen 48, 9400 Nørresundby

For forplejningens skyld skal vi anmode om tilmelding på veteranoasen@outlook.dk, så vi har en idé om, hvor mange der kommer.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Valg af referent
 5. Årsberetning
 6. Godkendelse af regnskab 2017, budget og kontingent.
  Bestyrelsen anbefaler fastholdelse af nuværende kontingent.
 7. Indkommende forslag.
  Forslag skal være foreningen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Forslag sendes til veteranoasen@outlook.dk
 8. Valg til bestyrelse og suppleant
  På valg er:
  Tine Ziegler Jensen(sekretær) – modtager ikke genvalg.
  Benny Schach Pedersen(næstformand) – modtager genvalg
  Endvidere skal der vælges ny suppleant da Morten Thyrrestrup er indtrådt i bestyrelsen.
 9. Valg af revisor og én revisorsuppleant
  På valg er: Bjarne Nielsen (revisor) – modtager genvalg og Susanne Holmbo (revisorsuppleant) – modtager genvalg
 10. Eventuelt.

 

Pårørendestøtten Nordjylland

Veteran Oasen samarbejder med en gruppe nordjyske pårørende til veteraner, som har oprettet en Facebookgruppe ved navn Pårørendestøtten Nordjylland, hvor de bl.a. annoncerer caféaftner for pårørende. Disse afholdes i lånte lokaler på Aalborg Kaserner (messen på Nr. Uttrup Kaserne). Første caféaften afholdes torsdag d. 30. november 2017 kl. 17 – 20. Du skal tilmelde dig via gruppen for at få adgang til kasernen.

På gruppens side, kan du læse følgende:

“Et mødested for pårørende til Veteraner”

Mødestedet er et socialt tilbud for pårørende til tidligere og nuværende udsendte veteraner, i international tjeneste.

Denne gruppen kan bruges til at skabe et trygt netværk, få støtte, stille spørgsmål o.s.v.
Der vil gennem året afholdes forskellige cafeaftener, arrangementer ud af huset og andre spændende tiltag, der måtte byde sig.

Pårørende tænkes at være forældre, bedsteforældre, koner og mænd, kærester, tidligere ægtefæller, børn over 18 år eller man har en anden relation til en veteran.

Se mere på her på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1801718930125249/

Donation fra AaB, Spar Nord Fonden og Hummel.

AaB udviklede en velgørenhedstrøje, hvor 100 kr. pr. solgt trøje skulle gå til Veteran Oasen. Projektet er lavet i samarbejde med Spar Nord Fonden og Hummel.

Det betød, at Veteran Oasen d. 30. oktober modtog kr. 90.000,-, som blev overrakt af direktøren for Spar Nord Fonden, Steffen Nørgaard sammen med AaB repræsenteret af målmand Jakob Rinne og Frederik Børsting.

En fantastisk dag på Yxengaard i Tornby Klitplantage, hvor det lige pludselig blev lidt sjovere at lave foreningsarbejde for veteraner og pårørende :).

Veteran Oasen siger tusind tak for den flotte donation.

Se video fra overrækkelsen her på AaB’s hjemmeside:

https://aabsport.dk/csr-hele-nordjyllands-haandsraekning/?sektion=Hele-Nordjyllands-Hold-velgoerenhedstroeje 

Ny bestyrelse

Veteran Oasen afholdt i aftes d. 1. marts den årlige generalforsamling.

Ny bestyrelse er valgt:

Formand: Henrik Fenneberg

Næstformand: Benny Schach Pedersen

Sekretær: Tine Ziegler Jensen

Kasserer: Jan Bo Lilliendal

Bestyrelsesmedlem: Lars Schnoor Riisberg

Suppleanter:

Jesper Svarre og Morten Thyrrestrup.

Afgående formand Tina B. Kristensen takker af for to gode, begivenhedsrige og ikke mindst lærerige år. Tina vil stadig være tilknyttet foreningen m.h.p. enkeltstående projekter og som almindeligt medlem.