Referat af Veteran Oasens generalforsamling 10. marts 2019

 1. Formanden bød velkommen.
 2. Kenny Rosenberg valgt som dirigent.
 3. Morten Schmidt Thyrrestrup valgt som referent.
 4. Tina B. Kristensen og Gijs Nordberg valgt som stemmetællere.
 5. Årsberetning fra formanden:

2018 har været et helt fantastisk år.

Vi har kørt veterancafe Yxengaard videre og lavet sommerlejr lige som vi plejer, og i lang tid så det ud til at det var sådan 2018 skulle gå.

Under sommerlejren blev jeg kontaktet af LOA i Nørresundby, de ville gerne lave et samarbejde med os om at renovere Trip. Det tog ikke lang tid før det projekt rullede, og langt hurtigere end jeg havde forestillet mig lå den i vandet og var sejlklar. Vi nåede desværre ikke rigtig at sejle så meget med den, inden den skulle ud af vandet igen. Mens Trip projektet kørte, blev jeg spurgt om knivkursus var noget, der kunne laves for veteraner. Det har vist sig at være en god ide, og der bliver arbejdet en del på diverse knive. Vi har besluttet at kurset fortsætter, så længe der er tilslutning til det. Gijs er den store trækkraft her.

Vi fik gennemført fiskekonkurrence i Serritslev fiskepark, her var tilslutningen ikke helt som forventet, da vejret faktisk var alt for godt til at fiske. Birk var den glade vært for dette arrangement.

I forlængelse af Trip projektet er vi 5 veteraner, der har gennemført den teoretiske del af duelighedstegn for sejlads.

I efteråret blev jeg kontaktet af SDK Kjærdsgaard pr mail, hvor de gav udtryk for, at de gerne ville støtte vores arbejde med og for veteranerne. Det lå mellem linjerne at jeg bare skulle sende konto nummer, så ville de sende pengene. Lidt fræk inviterede jeg mig selv til kaffe ude ved dem, og vi havde en god samtale, hvor jeg fortalte om ideerne og visionerne. SDK donerede efter mødet kr. 50.000,- til Veteran Oasen. Efter mødet gik der lidt tid med “business as usual”, så vendte SDK tilbage med en ejendom, vi måske kunne bruge. Lidt snak frem og tilbage og vi er endt med en aftale om, at vi kan opføre vores egen værested med værksted og mulighed for havebrug. De der er interesseret i detaljerne, kan se tegninger og skitser efter generalforsamlingen. (Deltagerne så skitser efter selv generalforsamlingen).

Vi har haft lidt afgang af medlemmer men også tilgang så medlems status er status quo mere eller mindre. Hvis vi tæller familiemedlemskaberne som flere medlemmer, er vi faktisk blevet lidt flere. Vi ønsker os dog gerne endnu flere.

Økonomisk går det som bekendt ganske godt, dette vil Jan Bo komme nærmere ind på.

 1. Godkendelse af regnskab og budget:

Der er et overskud fra sommerlejr 2018 på 25.000,00 De er deponeret ved KFUM og øremærket sommerlejr 2019.

Budget:

Der er ansøgninger ude ved vækstfonde for 330.000,00 til brug for værktøj ifm. Byggeri.

Regnskab og budget blev godkendt.

 1. Indkommende forslag:

NIL

 1. Valg til bestyrelse og suppleant:

Henrik Fenneberg (Formand) Genvalgt

Lars Riisberg (Menigt medlem) Genvalgt

Morten Schmidt Thyrrestrup (Sekretær) Genvalgt)

Bestyrelsen indstiller Gijs Nordberg som 1 suppleant. Valgt

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Bjarne Nielsen (Revisor) Genvalgt

Susanne Holmbo (Revisorsuppleant) Genvalgt

 1. Eventuelt:

Æresmedlemmer:

Æresmedlemmer af Veteran Oasen vil blive punkt til næste generalforsamling som vedtægts ændring. Bestyrelsen udarbejder krav/kriterier for udvælgelse af æresmedlemmer.

Langhus Yxengaard bliver behandlet efter at byggeri af værestedet er på plads.

Værested: Personel til byggeri.

Mulig støtte: A. Enggaard

Veterancafé Skive vil gerne støtte med byggeri. Kontakt Preben Sloth

Generalforsamling

Generalforsamling i Veteran Oasen
Søndag d. 10 Marts 2019 kl. 14
KFUM Soldaterhjem, Høvejen 48, 9400 Nørresundby
For forplejningens skyld skal vi anmode om tilmelding på veteranoasen@outlook.dk, så vi har en idé om, hvor mange der kommer.

Dagsorden:
1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Valg af referent

5. Årsberetning

6. Godkendelse af regnskab 2018, budget og kontingent.
Bestyrelsen anbefaler fastholdelse af nuværende kontingent.

7. Indkommende forslag.
Forslag skal være foreningen i hænde senest 1 marts. Forslag sendes til veteranoasen@outlook.dk

8. Valg til bestyrelse og suppleant
På valg er:
Henrik Fenneberg (Formand) modtager genvalg
Lars Riisberg (menigt medlem) – modtager genvalg
Endvidere skal der vælges ny suppleant

9. Valg af revisor og én revisorsuppleant
På valg er:
Bjarne Nielsen (revisor) – modtager genvalg
Susanne Holmbo (revisorsuppleant) – modtager genvalg

10. Eventuelt.

Regnskab for indsamling 2015-2016

Jf. love og bekendtgørelser om indsamling, skal regnskab for indsamlinger offentliggøres på foreningers hjemmeside, når regnskabet er afsluttet og godkendt af Indsamlingsnævnet. Da vi netop har modtaget besked om denne afslutning og godkendelse, så offentliggør vi hermed regnskabet.

Regnskabet findes her på Indsamlingsnævnets side under Veteran Oasen (IN nr.: 01037) – regnskab*

 

Generalforsamling i Veteran Oasen 2018

Torsdag d. 8 februar 2018 kl. 19

KFUM Soldaterhjem, Høvejen 48, 9400 Nørresundby

For forplejningens skyld skal vi anmode om tilmelding på veteranoasen@outlook.dk, så vi har en idé om, hvor mange der kommer.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Valg af referent
 5. Årsberetning
 6. Godkendelse af regnskab 2017, budget og kontingent.
  Bestyrelsen anbefaler fastholdelse af nuværende kontingent.
 7. Indkommende forslag.
  Forslag skal være foreningen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Forslag sendes til veteranoasen@outlook.dk
 8. Valg til bestyrelse og suppleant
  På valg er:
  Tine Ziegler Jensen(sekretær) – modtager ikke genvalg.
  Benny Schach Pedersen(næstformand) – modtager genvalg
  Endvidere skal der vælges ny suppleant da Morten Thyrrestrup er indtrådt i bestyrelsen.
 9. Valg af revisor og én revisorsuppleant
  På valg er: Bjarne Nielsen (revisor) – modtager genvalg og Susanne Holmbo (revisorsuppleant) – modtager genvalg
 10. Eventuelt.

 

Ny bestyrelse

Veteran Oasen afholdt i aftes d. 1. marts den årlige generalforsamling.

Ny bestyrelse er valgt:

Formand: Henrik Fenneberg

Næstformand: Benny Schach Pedersen

Sekretær: Tine Ziegler Jensen

Kasserer: Jan Bo Lilliendal

Bestyrelsesmedlem: Lars Schnoor Riisberg

Suppleanter:

Jesper Svarre og Morten Thyrrestrup.

Afgående formand Tina B. Kristensen takker af for to gode, begivenhedsrige og ikke mindst lærerige år. Tina vil stadig være tilknyttet foreningen m.h.p. enkeltstående projekter og som almindeligt medlem.