Nordjysk sommerlejr for veteraner og pårørende juli 2016!

Sommerlejr for veteraner og pårørende i Nordjylland 5. – 10. juli!

Tranumstrand

Er du veteran, og har du lyst til at tage på en miniferie i det nordjyske sammen med din familie, så se her!

KFUM Soldaterhjem Hvorup, Veteranhjem Aalborg, De Blå Baretter Limfjorden og Veteran Oasen (Veterancafé Nord), er gået sammen om at afholde sommerlejr d. 5. – 10. juli 2016 for veteraner og familie i det nordjyske på Himmerlandsfondens Kursuscenter, Tranum Strand, Strandvejen 83, 9460 Brovst.

Vi sørger for kost og logi, du skal blot selv dække transportudgifterne. Skal du med offentlig transport, er der mulighed for afhentning på Aalborg Banegård på et tidspunkt, som angives senere.

Grov tidsplan (udflugter er frivillige):

 1. juli – ankomst indkvartering, hygge og afslapning
 2. juli – udflugt til Museumscenter Hanstholm og Nationalpark Thy
 3. juli – afslapning og hygge. Der kan arrangeres idræt, vandreture, strandtur og børneaktiviteter.
 4. juli – heldagstur til Skagen, Den Tilsandede Kirke, Grenen.
 5. juli – afslapning og kammeratskabsaften, børneaktiviteter.
 6. juli – afrejsedag.

Hvis du har lyst til at deltage skal du sende en mail til veterancafenord@outlook.dk senest d. 20. maj 2016, hvor du angiver:

Antal personer (voksne og børn u. 12 år)

En kort beskrivelse af, hvorfor det lige er dig og din familie, der skal med.

Behov for afhentning ved Aalborg Banegård.

 

Ved mange ansøgere, vil styringsgruppen for Veterancafé Nord prioritere iblandt ansøgerne, og deltagere får besked senest d. 3. juni 2016.

Generaforsamling i Veteran Oasen 2016

Generalforsamling i Veteran Oasen

Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby (LOF Nords lokaler)

For forplejningens skyld skal vi anmode om tilmelding på veteranoasen@outlook.dk, så vi har en idé om, hvor mange der kommer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

Klaus Klæstrup fra Aalborg Kaserner er foreslået af bestyrelsen.

 1. Valg af referent
 1. Valg af stemmetællere
 1. Årsberetning
 1. Godkendelse af regnskab, budget og kontingent.

Bestyrelsen foreslår, at der indføres et familiekontingent, som dækker veteran inkl. hele veteranens familie.

 1. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen. Forslag sendes til foreningens mailadresse, som fremgår af hjemmesiden.
 1. Valg til bestyrelse og suppleant.

På valg er:

Benny Schach Pedersen – modtager genvalg

Niels Kusk Christensen – modtager ikke genvalg

Jesper Svarre (suppleant) – modtager genvalg

 1. Valg af revisor og én revisorsuppleant

På valg er:

Henning Hoppe (revisor) – modtager ikke genvalg

Susanne Holmbo (revisorsuppleant) – modtager genvalg via skriftlig tilkendegivelse

 1. Eventuelt