Generalforsamling i Veteran Oasen

Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby (LOF Nords lokaler)

For forplejningens skyld skal vi anmode om tilmelding på veteranoasen@outlook.dk, så vi har en idé om, hvor mange der kommer.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

Klaus Klæstrup fra Aalborg Kaserner er foreslået af bestyrelsen.

  1. Valg af referent
  1. Valg af stemmetællere
  1. Årsberetning
  1. Godkendelse af regnskab, budget og kontingent.

Bestyrelsen foreslår, at der indføres et familiekontingent, som dækker veteran inkl. hele veteranens familie.

  1. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen. Forslag sendes til foreningens mailadresse, som fremgår af hjemmesiden.
  1. Valg til bestyrelse og suppleant.

På valg er:

Benny Schach Pedersen – modtager genvalg

Niels Kusk Christensen – modtager ikke genvalg

Jesper Svarre (suppleant) – modtager genvalg

  1. Valg af revisor og én revisorsuppleant

På valg er:

Henning Hoppe (revisor) – modtager ikke genvalg

Susanne Holmbo (revisorsuppleant) – modtager genvalg via skriftlig tilkendegivelse

  1. Eventuelt

0 kommentarer

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Previous reading
Byens Brød og Kager, Nørresundby
Next reading
Veterancafé Knivholt